Mentaalivalmennus

Hyppääminen ei ole ihan tavanomainen harrastus, vaan tuottaa suuria tunnekokemuksia vielä vuosienkin harrastamisen jälkeen. Suuriin tunnekokemuksiin kuuluvat myös negatiiviset tunteet, kuten pelkääminen tai jännittäminen. Nämä kuitenkin kuuluvat lajiin, eikä niiden vuoksi hyppäämistä kannata lopettaa.

Pelonhallintakoulutus sopii esimerkiksi kerhojen turvallisuuspäivään, oppilaskertaukseen tai alkeiskurssin yhteyteen. Kysy mentaalivalmennuksesta lisää Jarkolta, jarkko@skyflow.fi.